Архитектурно-исторически резерват Вароша

Архитектурно-исторически резерват Вароша

Карта

 

Архитектурно-исторически резерват „Вароша“ е възрожденски квартал на гр. Ловеч, чието ядро е старинният квартал „Вароша“.

В епохата на Българското възраждане, в района на Ловешката средновековна крепост и средновековните жилищни квартали е оформена възрожденската махала „Вароша“. Тук живеят ловешките занаятчии и търговци. След Освобождението от османско иго махалата се развива съобразно нуждите на новото време.

През 1968 г. със свое разпореждане № 364 Министерския съвет на НРБ обявява цялата стара част на гр. Ловеч по десния бряг на р. Осъм и територията на Парк „Стратеш“ за Архитектурно-исторически резерват „Вароша“. Допълнително в него е включена и една ивица по левия бряг на реката в съседство с Покрития мост. Комитета по архитектура и благоустройство и Комитета за култура издават своя изпълнителна наредба през 1978 г. При вземането на решението са взети под внимание даденостите на гр. Ловеч: старо застрояване в границите на квартала, средновековната крепост, възрожденската част на мястото на средновековния град и сроителството от края на XIX и началото на XX век. Запазва се приемствеността на градоустройството.

В границите на Архитектурно-историческия резерват „Вароша“ са регистрирани над 200 архитектурни, исторически и културни паметници. За поддържане и реставриране на резервата е създадена „Стопанска дирекция Архитектурно-исторически резерват Вароша“. Финансирането на работата се осигурява от Министерския съвет и Община Ловеч. В продължение на 30 години е извършена огромна реставрационна работа, чиито резултат е оформянето на резервата като единен комплекс. Новото строителство изцяло е съобразено с неговите архитектурни особености.

Неповторимия облик на резервата създава ловешката възрожденска къща. При съграждането и строителния усет се проявява в умелото използване на стръмния и скалист терен. Нейното лице обикновено е към двора. Приземния етаж е изграден с каменен зид с пезули за проветряване и отбрана. Над него е жилищния етаж с чардак или кьошк. Къщата е с каменната ограда с височина до 2 м. и масивна дъбова порта. Работилницата и магазина на собственика се разполагат извън къщата, на градската чаршия, чиито естествено продължение е Покрития мост. Днес възрожденската къща е обитаема, като малка част от сградите се използват за обществени нужди.

Архитектурно-историческия резерват „Вароша“ е любимо място за отдих и разходка на ловешките граждани и гости на града.

Информация


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bestbv55/public_html/wp-content/themes/invicta/template-parts/portfolio-entry-detailed.php on line 165
Ловеч, Северозападен

Споделяне

 
© 2023 BestPlacesInBulgaria - All Rights Reserved