Исторически музей – Ямбол

Исторически музей – Ямбол

Карта

 

Историческият музей в Ямбол се помещава в двуетажна сграда в центъра на града. Той е учреден през 1952г. като естествен наследник на местни археологически и научни дружества. Днес фондът на музея наброява приблизително 93 000 експоната, някои от които с голяма художествена и историческа стойност.

Праистория – притежава над 4000 експоната. Периода се свързва с развитието на материалната и духовна култура на населението по поречието на Долна Тунджа от времето на ранния неолит (VІІ хил. пр. Хр.) до ранната желязна епоха (ХІІ-ХІ в. пр. Хр.). 

Античност – Значителна част от предметите са придобити при продължаващите вече над тридесет години редовни археологически проучвани на античния град Кабиле. Във фонда се съхранява и най-голямата в България колекция от амфорни печати, отразяващи икономическите връзки на тракийския град Кабиле през елинистическата епоха (ІV – ІІ в. пр. Хр.). Не малка част заема и колекцията от образци на местната тракийска битова керамика, придобита от проучванията на тракийските некрополи в околностите на античния град.

Средновековие – Фондът разполага с богата колекция от разнообразни коланни токи и апликации, и средновековни накити: сребърни и бронзови пръстени, обици, фибули, стъклени и метални гривни, и др. Особено атрактивна е колекцията от кръстове-енколпиони.

Нумизматика – притежава повече от 6500 нумизматични единици. Тук се пази най-пълната колекция от царски и автономни бронзови монети на тракийския град Кабиле, и най-многобройната колекция от контрамаркирани елинистически и римски монети в страната.

Възраждане – съхранява паметници за историческото развитие на региона от падането му под османска власт (1373 г.) до Освобождението на България (1878 г.). Тук се съхраняват ценни материали, оригинални документи и снимки от епохата на Възраждането.

Етнография – В музейното хранилище се пазят ценни образци на народните носии и тъкани от региона, които датират от периода ХІХ – началото на ХХ в. Оригиналните комплекти костюми, както и свързаните с тях шевици и тъкани с прекрасни багри и орнаменти, представляват уникални културно –исторически паметници.

Нова история – съхранява богат документален и веществен материал, носещ духа и стойностите на следосвобожденската история на Ямболския край .

Най-нова история – бхваща историята на града и региона от 9. IX. 1944 г. до наши дни. Притежава повече от 16 500 експоната – вещи, документи, книги и снимки.

Археологическото богатство на Ямболския регион, експонирано в залата на първия етаж, представя образци на материалната и духовна култура на човека още от неолита (VІІ-VІ хил. пр.Хр.). Тук могат да се видят някои от важните находки, направени при разкопки в близкия античен тракийски град Кабиле.
Експозицията, организирана на втория етаж в музея, е посветена на етнографските особености на Ямболския регион. Тук може да се научи повече за местните обреди и обичаи, за занаятите, празниците и вярванията на хората от Ямболския край. Сред най-интересните експонати са празнични носии, обредни костюми,кукерски маски, градско облекло, музикални инструменти и др. В обекта могат да се закупят сувенири и информационни материали.

Информация

www.yambolmuseum.eu

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bestbv55/public_html/wp-content/themes/invicta/template-parts/portfolio-entry-detailed.php on line 165
100 НТО, Музеи, Югоизточен, Югоизточен 100 НТО, Ямбол
Понеделник - Петък: 08:00 - 12:00; 13:00 - 17:00 Събота - Неделя: По заявка

Споделяне

 
© 2023 BestPlacesInBulgaria - All Rights Reserved