Етнографски музей – Елхово

Етнографски музей – Елхово

Карта

 

Етнографско-археологическият музей в Елхово, област Ямбол е основан през 1958 г. с откриването на етнографска музейна сбирка.

Създаден е по идея на Иван Желязков – пръв директор на музея. През 1966 г. е специализиран като етнографски, а през ноември 2008 г. е профилиран като етнографско-археологически.

Етнографската експозиция е разположена в основната сграда на музея, в централната градска част, върху площ от 244 кв. м., в 4 зали.

Представя разнообразното етнографско наследство на община Елхово и на голяма част от Странджанско-Сакарския край. Съхраняваните във фонда му над 22 500 оригинални етнографски материали са групирани в няколко теми: „Обработване на земята“, „Животновъдство“, „Транспорт“, „Занаяти“, „Домашна уредба и жилище“, „Облекло и накити“, „Домашни занаяти“, „Народна духовна култура, обичаи и фолклор“.

В първата зала на експозицията са представени основните поминъци на населението от края на XIX и началото на XX век – земеделие, лозарство, тютюнопроизводство, животновъдство, лов и риболов, някои традиционни занаяти като медникарство, терзийство, каменоделство. Отделено е място на транспорта и транспортните средства.

Втората зала запознава с жилището и жилищната уредба от същия период, възстановено в експозицията в неговите естествени размери и оригинален начин на градеж.

Следващата зала представя традиционното облекло на населението на югоизточния край на българските земи от края на ХІХ – началото на ХХ век – детско, мъжко и женско, всекидневно и празнично. Голям интерес предизвиква и облеклото на българите, преселници от Одринска и Беломорска Тракия – Гюмюрджинско, Узункюприйско, Дедеагачко.

Четвъртата зала е отредена за някои традиционни празници и обичаи като сватба, кукерски игри, коледуване, лазаруване със специфичния за тях обреден реквизит, обредно облекло и обреден персонаж, илюстрирани чрез оригинални експонати – предмети и фотоматериали от съответната епоха.

В края на експозиционния пояс са изложени образци на дърворезбеното и иконописното изкуство от XIX век, дело на самобитни местни майстори от Странджанската художествена школа.

Богатото археологическо наследство на Елховско е представено в самостоятелна експозиционна зала. Изложените паметници демонстрират богатата хилядолетна култура на земите по Долна Тунджа, между Странджа и Сакар. Изключително редки за територията на България са 3 броя каменни скиптри от бронзовата епоха и единствения изцяло запазен меден слитък – предмонетна форма за размяна и търговия, собственост на българска музейна институция.

Огромен интерес предизвикват находките и резултатите от проучванията край селата Борисово, Стройно, Маломирово-Златиница и др. на Археологическа експедиция „Странджа“, ръководена от Даниела Агре от НАИМ – БАН, която от няколко години проучва древнотракийската култура в Елховско.

В документалния и фотоархива му се пазят над 9000 оригинални документи и фотографии, родова памет, свързана с развитието на този край от Освобождението до днес, както на местното население, така и на преселниците – българи от Одринска и Беломорска Тракия.

Музеят притежава над 3 100 тома специализирана литература и над 1 600 единици специализирани научни списания, които са на разположение на ученици, студенти, преподаватели.

В над 50 годишната си история, музеят е участвувал със свои експонати в множество национални и международни изложби .

Музеят в списъка на Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“.

Етнографско-археологическият музей е носител на орден „Кирил и Методий – I степен“ и „Почетен герб на община Елхово – златен“.

Информация

www.museum-elhovo.com

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bestbv55/public_html/wp-content/themes/invicta/template-parts/portfolio-entry-detailed.php on line 165
100 НТО, Музеи, Югоизточен, Югоизточен 100 НТО, Ямбол
понеделник - петък: 08:00 - 12:00ч; 13:30 - 17:00 събота - неделя: по предварителна заявка

Споделяне

 
© 2023 BestPlacesInBulgaria - All Rights Reserved