Пещера Венецa – Орешец

Пещера Венецa – Орешец

Карта

 

Пещера „Венеца“ се намира в местността Краище, на около 3 км. от гара Орешец и на 1 км югозападно от нефункциониращото вече село Орешец. Разкрита е през 1970г. при взривни работи на кариерата край гара Орешец. През следващите години е проучена и картирана от пещерен клуб „Бел прилеп“ при туристическо дружество „Белоградчишки скали“ (Белоградчик). Пещерата има коридори с дължина около 200 метра и 5 зали.

„Венеца“ е една от най-уникалните и красиви пещери в България. Обявена е за природна забележителност, заради изключително красивите си цветни калцидни образувания и ледени кристали, наподобяващи цветя, фигури и животни. Цветните образуванията се обясняват от учените с липсата на кислород, при което водата кристализира, а различните цветове се получават от разнообразния състав на глината и скалите. За съжаление пещерата е била разбивана неколкократно, при което е имало счупени сталактити и сталагмит. За да се съхрани от набезите на вандали преди години тя е консервирана (входът й е бил бетониран).

През 2014 година стартира проект за благоустрояването на пещерата. В края на лятото през 2015-та година пещерата е отворена официално за посетители. След благоустрояването са изградени 400 метра път, паркинг и заслон до входа. Вътре в пещерата е оформена пешеходна пътека, парапети и е прокарано осветление. Изградени са пешеходни пътеки над пещерните образувания, за да могат да бъдат разглеждани по-добре от туристите. Направено е и художествено осветление, което подсилва още повече ефекта и красотата на цветните образувания.

Информация

Видин, Северозападен, Северозападен природни обекти

Споделяне

 
© 2020 BestPlacesInBulgaria - All Rights Reserved