Беленски мост – Бяла

Беленски мост – Бяла

Карта

 

Беленският мост е сводов мост, разположен над река Янтра на 1 км от град Бяла (Област Русе), чието име мостът носи. Той е построен от Колю Фичето и се смята за постижение на българското възрожденско инженерно-строително и архитектурно изкуство. Работата по него започва през 1865 г. и завършва през 1867 г. Построен е по заповед на Мидхат паша.

Той е дълъг 276м. и е широк 9м. Неговите 14 свода с отвор 12 м са украсени с релефни изображения на животни. Поддържат го 13 опори с водорези и облекчаващи ниши, както и два брегови устоя. Мостът е направен от издялан камък от местен варовик и варов хоросан.

След наводнение през 1897г. осем свода в средната част на моста (ок. 130 м) са унищожени. През 1922–23г. мостът е реконструиран със стоманобетонни опори и сводове, но първоначалният облик е променен.

За Колю Фичето и Беленския мост Феликс Каниц казва: „И тоя скромен човек в потури и абичка не знае, че с Беленския си мост е построил най-голямата хидравлическа постройка на Балканския полуостров, изключая Цариград.“

Мостът е запазен като паметник на строителното изкуство. Използва се само като пешеходен. Южно от него е построен съвременен мост.

Информация

Русе, Северен централен

Споделяне

 
© 2020 BestPlacesInBulgaria - All Rights Reserved