Национален политехнически музей – София

Национален политехнически музей – София

Карта

 

Намира се на улица „Опълченска“№66 в столицата. Идеята за създаване на музей на техниката в България има дългогодишна история. Ще спестим тази информация и ще кажем, че политехническият музей става част от системата на българските музеи на 13 май 1957 г.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-01-Национален-политехнически-музей

Той съхранява над 22 000 експонати, разпределени по колекции: времеизмерване, транспорт, фото и кинотехника, оптика, звукозапис и звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, музикални механизми, геодезически уреди, измервателна техника, битова техника, шевни машини, пишещи машини, физични уреди, съобщителна техника и др.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-04-Национален-политехнически-музей

В музея се пазят ценни свидетелства, свързани с живота и научното творчество на видни дейци на българската наука и техника, интересни единични изделия и др. Научният архив включва над 2000 архивни единици.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-Национален-политехнически-музей

Музеят разполага и с видеоархив, киноархив, фотоархив, справочен апарат по история на науката и техниката, личностни архиви, специализирана библиотека – читалня с над 12 000 книги и периодични издания, сбирка от художествени творби с техническа тематика, картографски произведения.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-03-Национален-политехнически-музей

В постоянната експозиция на площ от 1 000 кв. м са показани едва около 1 000 предмета от богатия фонд. Колекции и единични експонати са представени и в други музеи и музейни сбирки.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-02-Национален-политехнически-музей

Публиката на музея се състои предимно от млади хора – ученици и студенти, от специалисти в областта на техниката и технологиите, от български и чуждестранни туристи, колекционери и любители. Броят на посетителите е около 30 000 годишно. Част е от 100 -те национални туристически обекта на България.

Фото: Диан Николов

Информация

100 НТО, София, Югозападен, Югозападен 100 НТО

Споделяне

 
© 2020 BestPlacesInBulgaria - All Rights Reserved