Етнографски институт с музей при БАН – София

Етнографски институт с музей при БАН – София

Карта

 

Етнографският институт с музей (Национален етнографски музей, ЕИМ) е държавна културна институция към Българската академия на науките в София за развитие на етнологията и успоредно съхранение на материалните богатства от миналото на българския народ. Намира се в София и се помещава в сградата на бившия царски дворец.

Научният архив на музея съхранява над 3000 архивни единици, около половин милион страници, 100 000 негатива и 5200 стари снимки и портрети. Библиотеката на ЕИМ съдържа над 25 000 издания, някои от които са единствени в страната. Нейна интегрална част е Специализираната библиотека с архив „Студии Романи“, която съдържа книги и други разнообразни издания, посветени на циганите.

НЕМ е включен в Стоте национални туристически обекта. Музеят има сбирки с предмети, свързани с домашните занятия и покъщнина, земеделието и животновъдството, килимите и едрите тъкани, дърворезбата, кованото желязо, медникарството, накитите, обичаите и обредния реквизит, традиционното народно обекло, шевиците и дребните тъкани. Разполага с постоянна изложба.

При последната реформа на БАН, Етнографският институт с музей заедно с Института за фолклор са се слели и сега образуват Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей.

Информация

www.iefem.bas.bg
100 НТО, Музеи, София, Югозападен, Югозападен 100 НТО
вторник - неделя: 10:00 - 17:30

Споделяне

 
© 2020 BestPlacesInBulgaria - All Rights Reserved