Исторически музей – Панагюрище

Исторически музей – Панагюрище

Карта

 

Историческият музей в  Панагюрище  е разположен в центъра на града. Създаден е въз основа на музейна сбирка, открита през м. май 1943г в читалище „Виделина“. През 1964г специално за музея е построена двуетажна музейна сграда и макет на възрожденска чаршия. През 1986 година се оформя музеен ансамбъл, който освен централната сграда включва и: Дудековата къща, Джуновата къща, Синята Хаджидимитрова къща, Тутевата къща, Лековата къща и др.

Историческият музей има следните отдели: Археология, Етнография, Българските земи ХV-ХІХв, Нова и най-нова история и Природа.

Зала „Археология“ представя оригинални находки, открити при разкопки в землището на Панагюрище. Централно място е отредено на копието на Панагюрското златно съкровище. Панагюрското златно съкровище е открито през 1949г. от тримата братя Павел, Петко и Михаил Дейкови. Състои се от 9 златни съда с общо тегло 6,164кг, датирано ІV-ІІІв пр.Хр. Оригиналът на съкровището се пази в Националния исторически музей в София и често гостува на изложби по целия свят.

Експозицията, посветена на Априлското въстание от 1876г. срещу османското робство, е една от най-значимите. Тя е разположена в три зали – „Оръжието на Априлци“, „Априлското въстание“, „Освобождението на Панагюрище от османско робство и участието на панагюрци в Съединението на България от 1885г“. Изложените експонати са оригинални реликви с национално значение.

Макетът на панагюрската чаршия представя занаятите, характерни за Панагюрския край – абаджийство (производство на вълнени тъкани), златарство, мутафчийство (изработка на изделия от козина), кожухарство, бакърджийство, килимарство и др.

Музеят притежава библиотека с над 6000 тома научна литература, старопечатни книги, периодични издания и фондохранилище.

Информация

www.museumpan.com
Музеи, Пазарджик, Южен централен
Понеделник - Неделя: 09:30 - 17:00

Споделяне

 
© 2020 BestPlacesInBulgaria - All Rights Reserved